Prawa jednostki

Jednostka oznacza pojedynczy byt, który ma swoje prawa i obowiązki. Każdy powinien szanować prawa jednostki: do prywatności, snu i własnych decyzji. To fundamenty państwa prawa. Jednostka ma swoje prawa, ale jednocześnie nie może narzucać swojej woli innym. Każdy ma prawo robić co chce we własnym mieszkaniu, nie może to zakłócać spokoju i miru domowego innych mieszkańców. Inaczej było w państwach o ustroju totalitarnym. Tam ważniejsza była doktryna. Interes pojedynczego człowieka, jego potrzeby czy pragnienia nie miały znaczenia. Państwo wiedziało lepiej, co potrzebuje obywatel i czy ma prawo żyć czy pracować. Odbywały się wybory, jednak ich wynik był z góry przesądzony. Wybory stanowiły farsę, która była przygotowana dla zachodnich mocarstw, aby zmylić ich przywódców. Nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Rewolucja zjada swoje dzieci. Tak więc, kaci sami stali się ofiarami, a nowi liderzy byli całkowicie zależni od przywódców. Bali się ich i posłusznie wykonywali polecania.